Bolighelg i Trondheim høsten 2024

Neste Bolighelg er planlagt høsten 2024. Mer informasjon kommer.

Bohus

Brøsetvegen 177
7050 Trondheim

https://www.bohus.no/

 

Tempe VVS

Tempevegen 15
7037 Trondheim

https://www.tempevvs.no/

 

Nordby Gulv

Mellomila 91
7018 Trondheim

https://www.nordby.no/

Røskaft Lade

Håkon Magnussonsgt. 14-16 og 20
7041 Trondheim

https://roskaft.no/

 

Røskaft Stjørdal

Innherredsvegen 74 A
7500 Stjørdal

https://roskaft.no/

 

Værness Elektrisk

Innherredsveien 1C
7014 Trondheim

vaerness.no/

Johnny Stavnes, Adresseavisen

Ønsker din bedrift å være med på neste Bolighelg? Ta kontakt med Johnny.

eller ring meg på 913 16 110.